Konvergens

tanken spårar
blir ett löpande vilt
ett villebråd
aspirerar ett ögonblick
förtätar det
dunsar in

in i andra avtryck
millimetertunna
men i skugga

vindriktningen
vänder sig
en enda lång acceleration

tanken stannar
jag tror den känner
att den har vetat, alltid

platta mot platta
panna mot panna
hand i en annan