Jag lever och verkar i Stockholm. Här finner jag inspiration i miljöerna och i de stora kontraster som finns mellan hav, stad och land och i det myller av människor som befolkar dessa.

Hittills har jag låtit ge ut sex böcker. Dessutom flera antologier, dels under eget namn men även flera under pseudonym.

Den här sidan är tänkt att bli en plattform för inspiration, min såväl som andras.

Varmt välkommen